Vi har lang erfaring med bygging av landskapsmodeller ved hjelp av vår cnc-fres.

Modellene kan enten lages ut fra digitale kart, hvor høydekotene bygges opp i separate lag, eller vi kan frese hele modellen direkte i en større blokk.

Vi bruker plast, tre, aluminium, skum eller kompositt-materialer.

Vi kan levere i hvilken målestokk du vil.

Se den datastyrte fresen lage en landskapsmodell:

Se hva annet vi kan lage.

Kontakt oss dersom du ønsker et tilbud på en landskapsmodell.